شما اینجا هستید :

صفحه اصلي > کودکان > مشخصات کودک 

مشخصات کودک

;کودکان گلدکیدز | لیزا.م

لیزا.م

لیزا درتوانائيهاي كلي نيز در سطح افراد پرهوش جامعه قرار مي گيرد. لیزا علاقه دارد در آینده در زمينه موسيقي فعاليت كند. بهترين آدم از نظر وي مادرش است.هنر نقاشي را دوست دارد.به ورزشهاي واليبال و بسكتبال علاقمند است. وي بيشترين گرايش رابه سمت رشته هاي گروه علوم تجربی - پزشکی دارد.