شما اینجا هستید :

صفحه اصلي > کودکان > مشخصات کودک 

مشخصات کودک

;کودکان گلدکیدز | لینا.م

لینا.م

لینا در توانائيهای كلی در سطح افراد بهنجار و متوسط جامعه قرار می گیرد. لینا دوست دارد در آینده دكتر اطفال شود.هنر را به ورزش ترجيح مي دهد.هنر هاي خوشنويسي و نقاشي را دوست دارد. آرزويش اين است كه دختر خوب و مهربان و درستكار باشد. وي بيشترين گرايش را به سمت رشته هاي گروه علوم تجربي-پزشكي دارد.